Praktický lékař pro dospělé
Čujkovova 3165/40a, Ostrava - Zábřeh, 700 30

MUDr. Marcela Prokopová
MUDr. Radek Koval
MUDr. Lenka Návratová

praktičtí lékaři pro dospělé

 Změna ordinační doby v Brušperku od 1.7.2024-viz záložka Ordinace Brušperk

 

Naše ordinace nově používají pro zabezpečenou komunikaci s pacienty virtuální sestru Emmy (www.sestraemmy.cz)
Přímý vstup do naší ordinace v Ostravě je možný přes www.sestraemmy.cz/prokopova-ostrava
Přímý vstup do naší ordinace v Brušperku je možný přes www.sestraemmy.cz/prokopova-brusperk 

Emmy nahrazuje email a do velké míry i telefon.
Usnadní vám přístup k péči i objednání a zároveň šetří vzácný čas zdravotnickému personálu.

 

 

MUDr. Prokopová poskytuje jako atestovaná lékařka z psychosomatické medicíny také psychosomatické konzultace, zatím nehradí ZP.

Více na:  www.psychosomatikaprokopova.cz

 

Obě ambulance jsou vybaveny přístroji ke stanovení CRP a INR/ Quickův test/ metodami POCT, EKG, tlakovým Holterem , přístrojem k detekci ischemické choroby dolních končetin ABI , spirometrem a přístrojem Polywatch k vyšetření spánkové apnoe.
 Pracovnělékařská péče
(dříve závodní preventivní péče)

  • podkladem pro posouzení způsobilosti je PÍSEMNÁ ŽÁDOST zaměstnavatele s údaji o firmě ( název, adresa sídla, IČO ), včetně informací zaměstnavatela o profesi s uvedením KATEGORIE RIZIKA /1, 2, 3, 4/, režimu práce a pracovních podmínkách. Žádost je nutno opatřit razítkem zaměstnavatele.
  • nutno doložit VÝPIS Z DOKUMENTACE registrujícího praktického lékaře

Bez smlouvy o pracovnělékařské péči mezi zaměstnavatelem a lékařem smí registrující lékař vystavit posudek jen u profesí v kategorii rizika 1. Při vyšší kategorii rizika /2, 3, 4/ se zaměstnanec musí podrobit prohlídce u smluvního lékaře zaměstnavatele.